Despre noi

PROIECT BRAȘOV S.A. a fost înființată în anul 1991 prin Decizia nr. 322/22.11.1990 a Prefecturii Județului Brașov, societatea fiind continuatorul Institutului de Proiectări ”Proiect Brașov” înființat în anul 1957.

Specificul activității PROIECT BRAȘOV S.A. este proiectarea, acesta fiind completat și de alte activități conexe cum ar fi consultanța de specialitate și realizarea de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. În principal însă, se realizează următoarele activități:

  • Lucrări de amenajare a teritoriului (sistematizare) – P.U.D., P.U.Z., P.U.G.;
  • Studii topografice și geotehnice;
  • Lucrări de proiectare pentru teleferice;
  • Restaurări de monumente de artă și monumente istorice;
  • Adaptări de proiecte de construcții elaborate în conformitate cu prevederile legislative ale altor țări;
  • Proiectări de rețele electrice de joasă și medie tensiune;
  • Lucrări hidroenergetice.

Activitatea specifică a societății este realizată de un grup de peste 35 de specialiști – arhitecți, ingineri, tehnicieni și desenatori, aceasta fiind structurată pe trei secțiuni și anume: arhitectură, instalații și rezistență.